سامانه انتخاب واحد دانشگاهی

نرم افزار انتخاب واحد دانشگاهی تحت وب

نرم افزار انتخاب واحد دانشگاهی یک نرم افزار تحت وب برای انجام امور دانشگاهی طراحی شده است و به دلیل پیاده سازی در بستر وب از هر وسیله ای که قابلیت اتصال به اینترنت داشته باشد قابل دستیابی می باشد. این نرم افزار کلیه امورات مربوط به انتخاب واحد دانشجویان، امور شهریه و ثبت و نمایش نمرات و کارنامه دانشجویان را انجام می دهم. همچنین در صورت سفارش، امکان افزودن سایر امکانات و یا تهیه نسخه تحت ویندوز آن نیز میسر می باشد. این نرم افزار بیش از چند سال است که در سه دانشگاه غیر انتفاعی شمس تبریزی خوی پیاده سازی شده است و دوران تست خود را به طور کامل سپری کرده است.

قیمت نرم افزار انتخاب واحد اینترنتی تحت وب با یکسال هاست و پشتیبانی، دو میلیون تومان می باشد.

به طور کلی امکانات برنامه به صورت زیر می باشد

 1. امکان انجام انتخاب واحد برای دانشجویان از طریق راه دور(اینترنت)
 2. امکان ثبت دروس ارائه شده در هر ترم توسط مدیر سیستم
 3. کنترل پیش نیاز، هم نیاز، تداخل ساعات برگذاری کلاسها و غیره توسط نرم افزار
 4. امکان تعریف مدیر گروه برای هر رشته و دادن حق دسترسی برای انجام اموری خواص
 5. امکان اعلام نمرات توسط اساتید
 6. نمایش کارنامه هر ترم و کارنامه سالیانه برای هر دانشجو
 7. امکان تولید خودکار کارت ورود به جلسه برای دانشجویان بر اساس انتخاب واحد شخص
 8. محاسبه خودکار شهریه هر ترم دانشجو
 9. امکان ثبت پرداختی های هر دانشجو، بدهکار و بستانکاری برای هر فرد
 10. تولید کارنامه مالی برای هر دانشجو

مجهز سازی دانشگاه به نرم افزار انتخاب واحد اینترنتی ما مزایای زیر را برای دانشگاه یا موسسه دارد:

 1. كاهش نيروي انساني
 2. کاهش هزينه هاي جاري دانشگاه بر اساس کاهش نيروي انساني مرتبط، حذف امور دستي و کاغذي ، افزايش سرعت انجام کار و...
 3. اقدامي موثر در اجرای طرح شهر الکترونيک
 4. تسريع در رسيدگي و انجام امور
 5. قابل ارائه و پيگيري بودن درخواست ها در هر زمان و هر مكان
 6. مديريت بهتر و راحت تر دانشگاه
 7. جلوگيري از مراجعات غير ضروري و كاهش ازدحام دانشجويان به دانشگاه در مواردي از قبيل انتخاب واحد، مشاهده نمرات و ...
 8. كاهش مراجعه حضوري اساتيد به دانشگاه در مواردي از قبيل اعلام نمرات و ...
 9. كاهش مراجعه حضوري كارمندان در مواردي مانند ثبت نام دانشجویان
 10. مبتني بر وب و عدم محدوديت به زمان و مکان در انجام كليه امور دانشگاهي
 11. عدم نياز به ثبت مجدد اطلاعات در سيستم هاي مختلف ( اساتيد ، دانشجويان ، والدين ، پرسنل ، كاربران و ... )
 12. ارتقاء سطح کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه